Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Wzory dokumentów do ogłoszonych konkursów na 2021 rok:

http://bip.goldap.pl/pl/1578/27178/wzory-dokumentow-do-ogloszonych-konkursow-na-realizacje-zadan-publicznych-w-221-roku-.html