NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021.

Każdy, kto ma pomysł na działanie profilaktyczne  może złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację takich projektów. Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są pod http://bip.goldap.pl/pl/1558/0/wnioski-i-ogloszenia.html

 

Wnioski z załącznikami należy do poniedziałku 18.01.2021 r. dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Gołdapi (wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem do budynku), wysłać pocztą lub przesłać skan pocztą elektroniczną na adres: pom@goldap.pl - w każdym przypadku decyduje data wpływu.

 

Programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w dużym stopniu mogą ułatwić realizację działań w ramach profilaktyki uzależnień dostępne są na stronie: http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne

 

W przypadku pytań można kontaktować się z Małgorzatą Tobolską, tel. 87 615 60 34 malgorzata.tobolska@goldap.pl