Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi odbędą się 24 stycznia 2021 roku

O poparcie mieszkańców i mandat radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu nr 5 starać się będzie czterech kandydatów:
🔹Jarosław Kwasiborski
Komitet Wyborczy Wyborców Marzenia lista nr 1
🔹Marek Aleksander Miros
Komitet Wyborczy Wyborców Dla Mieszkańców lista nr 2
🔹Andrzej Juchniewicz
Komitet Wyborczy Wyborców Andrzej Juchniewicz lista nr 3
🔹Marek Zajączkowski
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gołdap lista nr 4
Granice obwodu głosowania:
Sołectwa: Bałupiany, Barkowo, Jany, Juchnajcie, Łobody, Niedrzwica, Pietraszki, Rożyńsk Wielki, Wiłkajcie, obszar podstrefy Gołdap Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (z ulicami: Ekonomiczną, Przemysłową, Graniczną, Strefową) oraz drogowego przejścia granicznego Gołdap-Gusiew.
Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdować się będzie w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.
Wakat w radzie powstał po śmierci radnego Mirosława Zajączkowskiego.