Wniosek złożony na modernizację linii kolejowej nr 041 Gołdap –Olecko –Ełk wśród 79 projektów z całej Polski zakwalifikowanych do drugiego etapu Programu Kolej Plus

Dziękujemy za wsparcie tej ważnej inicjatywy Senator Małgorzata Kopiczko
i Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku.
Przed nami drugi etap udziału w programie. Mamy 12 miesięcy na opracowanie niezbędnej dokumentacji i konsultacje społeczne inwestycji. Przypomnijmy, że Gmina Gołdap jest partnerem projektu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który został złożony do programu Kolej + w sierpniu tego roku.
Dzięki realizacji Programu Kolej Plus, będącego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym celem Programu jest uzyskanie/usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. z miastami wojewódzkim. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.