Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi podpowiada jak uzyskać odpis aktu (urodzenia, małżeństwa, zgonu) przez internet

W czasie pandemii jak najwięcej spraw powinniśmy załatwiać tak, aby ograniczyć kontakt z innymi osobami. Dotyczy to także spraw urzędowych. Najwygodniej jest skorzystać z usług internetowych.
Online możemy skontaktować się z urzędem stanu cywilnego, złożyć wniosek i uzyskać odpis aktu stanu cywilnego. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej.
Warunek
👉Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem i potwierdzonym profilem zaufanym. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.
👉Kto może uzyskać
Każda osoba, której akt dotyczy, oraz:
-jej małżonek,
-zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo,
-przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,
-osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu),
-sąd,
-prokurator,
-organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny,
-instytucja administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań.
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.
👉Co musisz przygotować
-Dokument, który potwierdzi twój interes prawny - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący osoby z dalszej rodziny (która nie jest twoim współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem) lub osoby spoza rodziny.
Nie musisz dołączać do wniosku żadnego dokumentu, który potwierdzi twój interes prawny, jeśli akt dotyczy: ciebie, twojego współmałżonka lub rodzeństwa, twoich wstępnych lub zstępnych.
-Pełnomocnictwo i dowód opłaty za pełnomocnictwo – jeśli jesteś pełnomocnikiem.
-Potwierdzenie przelewu - jeśli płacisz przelewem bankowym.
👉Dane, których możesz potrzebować
Poniżej znajdziesz listę danych, których możesz potrzebować.
Do odpisu własnego aktu:
-urodzenia - datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości,
-małżeństwa - datę i miejsce urodzenia, serię i numer dokumentu tożsamości, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, imię i nazwisko współmałżonka.
👉Do odpisu aktu innej osoby:
-urodzenia - dane tej osoby: imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia,
-małżeństwa - dane tej osoby: imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, datę i miejsce zawarcia małżeństwa, imię i nazwisko współmałżonka.
-zgonu - dane tej osoby: imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, datę i miejsce zgonu.
Pamiętaj - dodatkowe dane pomogą urzędnikowi szybciej przygotować odpis, dlatego warto we wniosku podać także: nr PESEL, urząd, który sporządził oryginalny akt (czyli zarejestrował urodzenie, małżeństwo lub zgon), oznaczenie (numer) oryginalnego aktu.
W niektórych przypadkach system skieruje cię do automatycznego wydania odpisu aktu i nie poprosi cię o te dane.
👉Co musisz zrobić
1. Kliknij przycisk „Wyślij wniosek”.
2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Po zalogowaniu przejdziesz do wniosku. 3.Wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać odpis aktu. Możesz to zrobić:
-osobiście - w dowolnym USC, do którego wysyłasz wniosek,
-pocztą tradycyjną - na adres, który podasz we wniosku (nie zapłacisz za przesyłkę),
-na swoją skrzynkę Gov (ePUAP). Ważne: pamiętaj, że na skrzynkę nie dostaniesz wielojęzycznego odpisu skróconego.
Uwaga! Odpis aktu stanu cywilnego przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go - przekazuj tylko w tej formie. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.
4. Wypełnij wniosek. Wpisz dane i dołącz załączniki (szczegóły w sekcji „Co musisz przygotować”).
5. Wybierz cel wydania odpisu (w niektórych sytuacjach wymagane będzie uzasadnienie). Jeśli opłata za odpis jest wymagana - wybierz sposób płatności (szczegóły w sekcji „Ile zapłacisz”).
6. Sprawdź wniosek. Podpisz go elektronicznie w wybrany sposób:
-podpisem zaufanym,
-kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeśli wybierzesz płatność online, ta opcja będzie niedostępna).
7. Jeśli wniosek zostanie poprawnie wypełniony i wysłany do urzędu - na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
8. Odbierz odpis aktu w wybrany wcześniej sposób (szczegóły w sekcji „Ile będziesz czekać”).
👉Ile zapłacisz
22,00 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w formie papierowej),
33,00 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika - zapłacisz dodatkowo 17,00 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Jeśli wysyłasz wniosek online, masz do wyboru 2 sposoby płatności:
1. Płatność online. Zanim przejdziesz do wniosku sprawdź, czy urząd, do którego składasz wniosek, przyjmuje płatności online, czy twój bank udostępnia taką płatność.
Uwaga! Opłata za odpis aktu zostanie powiększona o koszt poniesiony przez operatora płatności (59 groszy).
2. Przelew bankowy lub pocztowy:
-uzyskaj numer konta urzędu, do którego składasz wniosek. Jeśli nie znajdziesz go na stronie urzędu - skontaktuj się z urzędem,
-zapłać za wydanie odpisu przelewem bankowym lub pocztowym,
-przygotuj potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej. Może to być potwierdzenie pobrane ze strony banku lub zdjęcie potwierdzenia papierowego,
-dołącz przygotowane potwierdzenie przelewu do wniosku.
Odpis aktu możesz dostać bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie:
-uzyskania paszportu,
-świadczenia socjalnego, pomocy społecznej,
-ZUS (ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego),
-alimentów,
-przyznania:opieki, kurateli, adopcji,
-zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę.
Wszystkie przypadki, w których nie zapłacisz za wydanie odpisu, określa ustawa o opłacie skarbowej.