Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć stanowiących zadanie własne gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Oto kolejne zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia: - FS

Środki z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć stanowiących zadanie własne gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Oto kolejne zrealizowane inwestycje i przedsięwzięcia:
- FS Marcinowo - doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej we Wronkach Wielkich- koszt: 17 939,55 zł.
- FS Juchnajcie - doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe miejscowości Juchnajcie - koszt: 12 724,35 zł.
- FS Kośmidry- wykonanie parkingu i ścieżek chodnikowych przy budynkach użyteczności publicznej w Kośmidrach - koszt 9 500,00 zł.
- FS Galwiecie - Wykonanie parkingu przy budynku nr 11 oraz chodnika w Galwieciach - koszt 23 684,49 zł.