Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzone na 24 stycznia 2021 r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski Zarządzeniem Nr 322 z dnia 5 listopada 2020 r. zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 5, w celu wyboru jednego radnego. 

kalendarz wyborczy: http://bip.goldap.pl/mfiles/1502/3/29091/z/Zarzadzenie-Nr-322-Wojewody-Warminsko-Mazurskiego.pdf