215 214,18 zł dofinansowania na wparcie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Gmina Gołdap podpisała umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie w kwocie 215 214,18 zł projektu „Wsparcie podopiecznych oraz pracowników OPS w Gołdapi w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19”
Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV 2 oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających opieki w formie instytucjonalnej, które zostaną dotknięte chorobą COVID -19.
Do końca roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi jako jednostka realizująca projekt, udzielać będzie wsparcia grupie podopiecznych szczególne narażonych na negatywne konsekwencje choroby w postaci zakupu i dostarczenia jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia oraz wsparcia psychologicznego w formie konsultacji. Dodatkowo pracownicy OPS wykonujący usługi opiekuńcze zostaną zabezpieczeni w środki ochrony osobistej m.in. maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, rękawiczek, płynów do dezynfekcji ciała i powierzchni.
Całkowita wartość projektu wynosi 226 541,25 zł, wkład własny gminy 11 327,07 zł , co stanowi 5% wartości projektu. Nabór wniosków prowadzony był w trybie nadzwyczajnym, a wsparcie otrzymało 30 samorządów z naszego województwa.