Ogłoszenie Burmistrza Gołdapi

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Urząd Miejski w Gołdapi ograniczył działalność.
Wejście do urzędu zostało ograniczone dla mieszkańców.
Mając na uwadze zachowanie środków ostrożności w celu nierozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz bezpieczeństwa obywateli i pracowników Urzędu informuję, że Urząd Miejski w Gołdapi realizuje swoje zadania, a urzędnicy wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15-15:15 przy zachowaniu minimalnego kontaktu osobistego obywatela z urzędnikiem.
Sprawy urzędowe będą załatwiane przede wszystkim drogą telefoniczną i elektroniczną.
W przypadku konieczności wizyty w Urzędzie, prosimy o telefoniczne umawianie się na konkretne dni i godziny z pracownikami.
Korespondencja kierowana do Urzędu może być składana w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu.
Wykaz danych kontaktowych do poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gołdapi w załączeniu.