OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOŁDAPI z dnia 14 października 2020 r.

 

Na podstawie § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od 19 października 2020 r. Urząd Miejski w Gołdapi ogranicza działalność poprzez wprowadzenie zasady zachowania minimalnego kontaktu osobistego mieszkańców z urzędnikami.

1) Mając na uwadze zachowanie środków ostrożności w celu nierozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz bezpieczeństwa obywateli i pracowników Urzędu informuję, że Urząd Miejski w Gołdapi realizuje swoje zadania, a urzędnicy wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 715-1515 przy zachowaniu minimalnego kontaktu osobistego obywatela z urzędnikiem.

2) Obywatele w szczególności mają możliwość załatwiania spraw zdalnie poprzez: platformę ePUAP, e-mail, kontakt telefoniczny.

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego i korzystania ze środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /919munh2tk/SkrytkaESP oraz platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/, za pomocą których można załatwić m.in.:

- wniosek o dowód osobisty,

- zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

- zgłoszenie zameldowania/wymeldowania

- pobyt stały bądź czasowy, 

- wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,                                                       

- zaświadczenie o stanie cywilnym,

- zgłoszenie urodzenia dziecka,                                                                             

- dopisanie do spisu i rejestru wyborców,

- zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót,

- zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu, 

- zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

3) Proszę o rozważenie zasadności wizyty w Urzędzie, gdyż nasi pracownicy po kontakcie telefonicznym są w stanie doradzić, czy jest konieczna wizyta osobista, czy też sprawę można załatwić na podstawie przedłożonych dokumentów.

4) W przypadku konieczności wizyty w Urzędzie, proszę o telefoniczne umawianie się na konkretne dni i godziny z pracownikami.

5) Każda osoba podczas wizyty w Urzędzie ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz przy wejściu do budynku Urzędu proszona jest o skorzystanie ze środków do dezynfekcji rąk.

6) Pracownicy merytoryczni przyjmują interesantów na parterze budynku w miejscu do tego przygotowanym.

7) Korespondencja kierowana do Urzędu może być składana w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu. Korespondencję proszę składać w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek 800-1600,  wtorek – piątek 715-1515. Urząd Miejski w Gołdapi nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję złożoną poza ww. godzinami pracy.

 

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO POZOSTAJE NIECZYNNA.

Wpłat można dokonywać poprzez bankowość internetową:

- wpłaty wszystkich podatków oraz innych należności na nr konta: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929,

- wadia do wszystkich przetargów prowadzonych przez Urząd Miejskie na nr konta: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463,

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłaty za śmieci) na nr konta: 87 1020 4724 0000 3002 0091 3418.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów i stanowisk:

Punkt Obsługi Mieszkańców 87 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl

Sekretariat 87 615 60 20, 668 552 337, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Sekretarz Gminy 87 615 60 35, 668 538 904, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO: 87 615 60 60, 606 942 899 e-mail: gzr@goldap.pl
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
Kierownik Wydziału 87 615 60 56, 694 484 953, e-mail: ewa.bogdanowicz-kordjak@goldap.pl
Ewidencja działalności gospodarczej, pomoc stypendialna 87 615 60 62
Oświata 87 615 60 51; Polityka Społeczna 87 615 60 34

WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Wydziału 87 615 60 55, 690 966 607, e-mail: fundusze@goldap.pl

Promocja 87 615 60 63, 690 966 903; Komunikacja społeczna 87 615 60 48, 668 552 343

WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH:
Kierownik Wydziału 87 615 60 50, 604 147 133, e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
Biuro Rady Miejskiej 87 615 60 68, 668 538 660; Kadry i Płace 87 615 60 49; Informatyk 87 615 60 66, 690 966 608

WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU:

Skarbnik 87 615 60 25, 690 966 622, e-mail: edyta.bialek@goldap.pl

Zastępca Skarbnika 87 615 60 31, e-mail: agnieszka.ryszewska@goldap.pl
Finanse 87 615 60 24, 87 615 60 64; Podatki 87 615 60 26, 87 615 60 28, 87 615 60 33, 87 615 60 65
Gospodarka odpadami komunalnymi 87 615 60 43

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI:
Kierownik Wydziału 87 615 60 40, 690 966 644, e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl

Architekt miejski 87 615 60 40; Ochrona środowiska 87 615 60 23;

Sprzedaż nieruchomości i dzierżawa gruntów 87 615 60 54; Użytkowanie wieczyste 87 615 60 41

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH:
Kierownik wydziału 87 615 60 21, 694 484 956, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Gospodarka komunalna 87 615 60 52; Gospodarka mieszkaniowa 87 615 60 45; Inwestycje komunalne 87 615 60 61

RADCA PRAWNY:
e-mail: barbara.wozniak@goldap.pl, e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl 87 615 60 44

URZĄD STANU CYWILNEGO:
Kierownik Wydziału 87 615 60 70, 600 872 240, e-mail: usc@goldap.pl

Zastępca Kierownika Wydziału 87 615 60 22
Ewidencja ludności 87 615 60 36; Dowody osobiste 87 615 60 37

STRAŻ MIEJSKA
87 615 03 00, 87 615 60 27, 600 872 176, e-mail: straz.miejska@goldap.pl
PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I OCHRONY ZDROWIA
570 750 099, e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
87 615 60 46, e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Rafał Luto