Przebudowa drogi gminnej Somaniny – Łobody – Grygieliszki zakończona

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Gołdapi. Droga gminna na długości około 3,4 km zyskała nową nawierzchnię asfaltową o szer. 3,5 m oraz poboczami z kruszywa o szer. 0,75 m. Dodatkowo na odcinku ok. 1,84 km wybudowany został kanał technologiczny. Wartość zadania to prawie 1,5 mln złotych, z czego ponad 50 % stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.