Gotowi do zdalnego nauczania

Od wczoraj wszystkie tablety i laptopy zakupione w ramach programu "Zdalna Szkoła +" są już w szkołach. W przypadku konieczności wprowadzenia zdalnego nauczania, szkoły będą mogły udostępnić sprzęt uczniom tego potrzebującym. Przypomnijmy, że program zakłada wsparcie w pierwszej kolejności uczniów z rodzin posiadających 3 i więcej dzieci.

Sprzęt wyposażony jest w roczny dostęp do internetu, jak również został ubezpieczony.

Szkoły mogą dysponować sprzętem dzięki udziałowi gminy w programach "Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Są one w 100% finansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Łącznie do gołdapskich szkół zakupiliśmy 7 nowych laptopów oraz 130 tabletów z oprogramowaniem o łącznej wartości 194.299 zł. Po zakończeniu nauczania zdalnego sprzęt będzie wykorzystywany w szkołach do prowadzenia zajęć stacjonarnych w klasach.