Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 w SP1

1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi.
0a 9.00
budynek przedszkolny- z udziałem rodziców
0b 9.00
budynek przedszkolny -z udziałem rodziców
0c 9.00
sala lustrzana-łącznik -z udziałem rodziców
Ia 9.00
sala nr 10 -z udziałem rodziców
Ib 9.00
sala nr 18 -z udziałem rodziców
Ic 9.00
sala nr 15 -z udziałem rodziców
II-III 9.30
w swoich klasach -z udziałem rodziców
IVa 10.00
sala nr 23
z- udziałem rodziców
IVb 10.00
sala nr 21-
z udziałem rodziców
IVc 10.00
sala nr 17-
z udziałem rodziców
Va 10.00
sala nr 27-
bez udziału rodziców
VI-VII 11.00
w swoich klasach -bez udziału rodziców
VIII 11.30
w swoich klasach bez udziału rodziców