Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że od dnia 10 sierpnia 2020 r. przyjmowane będą telefonicznie wnioski na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych w ramach wieloletniego rządowego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem socjalnym danego rejonu pod numerami telefonów: 87 615 04 81 lub 601 522 723 w godzinach od 7.15 do 15.15.