Informacja z Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi informuje, że w pierwszym półroczu 2020 r. sporządzono :
• 9 aktów urodzenia w tym:
1 akt urodzenia dziecka urodzonego w Gminie Gołdap
8 aktów urodzenia dzieci urodzonych za granicą.
• 18 aktów małżeństw w tym:
6 aktów małżeństw osób, które zawarły związki małżeńskie wyznaniowe ze skutkami cywilnymi,
10 aktów małżeństw osób, które zawarły związki cywilne,
2 akty małżeństwa zawarte za granicą.
• 77 aktów zgonu w tym:
76 aktów zgonu osób, które zmarły na terenie Gminy Gołdap.