Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego

29 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał  Luto podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi – część I – branża budowlana, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”.  Jest  to ostatnia umowa  spośród 6 umów podpisanych  łącznie  na roboty budowlane w ramach projektu.
Koszt realizacji tejże inwestycji to 937 260,70  zł brutto, przy czym łączna wartość realizowanego projektu to ponad 4,5 mln zł.

Prace objęte zakresem umowy obejmują przede wszystkim  ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i wymianę okien.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

2362 236