Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

Zapraszamy mieszkańców Gminy Gołdap do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej: www.goldap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi zgłaszać można na formularzu konsultacyjnym w terminie od 3 do 13 sierpnia 2020 roku.