ARiMR: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej: wnioski o rekompensaty od 24 lipca