Spotkanie w sprawie programu "Kolej Plus"

Wczoraj z inicjatywy Senator Małgorzaty Kopiczko i Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto w siedzibie gołdapskiej firmy Iryd odbyło się spotkanie władz samorządowych Gołdapi, Ełku, Olecka, Giżycka i Mrągowa z Wiceministrem Infrastruktury Andrzejem Bittelem. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Wiktor Wójcik. Rozmawiano o Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+. Potencjalna rewitalizacja kolei na Warmii i Mazurach zakładałaby odnowę odcinka Olecko - Gołdap, linii kolejowej nr 41 Ełk - Gołdap (ciąg komunikacyjny Gołdap - Olecko - Ełk - Olsztyn/Białystok). Przedstawiony został również harmonogram naboru do Programu, którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.