Strategia EGO i POOŚ. Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana zaprasza do konsultacji społecznych projektu ,,Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020-2030" wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru funkcjonalnego subregionu EGO na lata 2020-2030".

Planowane terminy, formy i przebieg konsultacji:

  1. Konsultacje potrwają od 29 czerwca do 19 lipca 2020 r.
  2. Uwagi można składać w formie podpisanego formularza uwag pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, ul. Małeckich 3/28, 19-300 Ełk lub e-mailowo: m.juchniewicz@um.elk.pl
  3. Umieszczenie informacji o konsultacjach społecznych wyżej wymienionych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku pod linkiem: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/251/Ogloszenia_i_komunikaty/

Kontakt w sprawie: Maciej Juchniewicz, Dyrektor Biura Zarządu, tel. (87) 732 61 86, e-mail: maciej.juchniewicz@gmail.com.