Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18.06.2020 r. w sprawie produktu leczniczego Megalia