Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki️

- długość ok. 3,35 km,

- nawierzchnia asfaltowa.

Wartość zadania wynosi 1 491 150,00 zł.