Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB ostrzega: BURZE Z GRADEM od 13:00 08.06.2020 r. do 03:00 09.06.2020 r. deszcz 30mm, orywy 80km/h. Dotyczy powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński i węgorzewski.