Internetowa akcja życzeń na Dzień matki " Mojej mamie"

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się szczególnym dniem, jakim jest Dzień Matki, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach organizuje Internetową Akcję Życzeń pt. "Mojej mamie...". Jest to inicjatywa, która ma na celu propagowanie twórczości dzieci i młodzieży oraz umożliwienie im w dobie wszechobecnej pandemii zaprezentowania swoich prac plastycznych w Internecie. Każdy z uczestników Internetowej Akcji Życzeń pt. "Mojej mamie...". może nadesłać maksymalnie 2 prace dotycząc tematyki Dnia Matki wykonane dowolną techniką plastyczną. Najlepsze prace będą publikowane w mediach internetowych Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK - adres e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl.