Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego

14 maja w Urzędzie Miejskim Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gołdapi – część I – branża budowlana, realizowanego w ramach projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych Nr 1 i 2 w Gołdapi”.
Prace objęte zakresem umowy obejmować będą m.in. wymianę pokrycia dachowego i ocieplenie dachu budynku głównego, ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i łącznika , ocieplenie i izolacje pionowych ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu budynku głównego,wykonanie opaski zewnętrznej.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Koszt realizacji inwestycji to 360 288,64 zł