Dwójka godnie uczciła majowe święta

Mimo obecnej pandemii, nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice pamiętali o majowych świętach i znaleźli sposoby, żeby wykazać przywiązanie, szacunek i miłość do Ojczyzny.

Uczniowie wykonali piękne prace plastyczne upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja, o których napisała w artykule p. Patrycja Dulewicz. Harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” oraz instruktorzy z Hufca ZHP Gołdap utworzyli wspaniałą flagę, nie wychodząc z domu. Informacje na ten temat można znaleźć w artykule p. Małgorzaty Wojciechowskiej-Gutowskiej. Poza tym uczniowie wraz z rodzicami wzięli udział w konkursie „Wywieś Flagę!” polegającym na zrobieniu zdjęcia wywieszonej flagi.

 Nauczycielki, p. Alina Oleszczuk i p. Małgorzata Marcinkiewicz wzięły udział w konkursie „Poetycko o mojej fladze narodowej” zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Polegał on na napisaniu utworu, ukazaniu w literackiej artystycznej wizji miejsc i sytuacji, w których można spotkać flagę. Utwór mógł wyrażać odczucia osobiste myśli i emocje. Obie panie zostały laureatkami. Pani Małgosia zajęła II miejsce exaequo z p. Barbarą Bester i p. Marią Krajewską. Pani Alina otrzymała III miejsce razem z p. Danutą Ekman.

Oto utwory laureatek:

Małgorzata Marcinkiewicz
NIEZŁOMNA BIAŁO-CZERWONA

 

Przez sto dwadzieścia trzy  lata klęczałaś na czerwonym dywanie

z białymi skrzydłami mocno skrępowanymi przez niegodziwców

Ich szpony rozdzierały serca Twoich dzieci

Jednak zahartowane łzy żon i matek 

płynęły niczym poplątane strumienie do chat, dworów i dalej, jak najdalej…

Wpatrzone w biało-czerwoną

W końcu zagrzmiał  dzwon Zygmunt widząc Kościuszkę, Bonapartego, Wysockiego!

Matka Boska  nuci dzisiaj Dzieciątku kołysankę o czystych sercach orląt lwowskich

 „Skrępowane skrzydła nie skamieniały.

 Twoje serce, Polsko,  gorące.

Bądź zawsze biało-czerwona…”

 

Dzieciątko spokojnie śpi na łące Piastów.

Jeszcze Polska nie umarła, kiedy polski naród trzyma w rękach biało-czerwoną!

 

 

Alina Oleszczuk
ONA

cierpią mięśnie
biją serca
męczą się twarze
i tysiące par oczu
 pełnych skupienia
zacięcia,
rywalizacji...

                            słyszę  moje serce
                                czuję twarz
                             i zalane oczy
                             pełne łez
                             wzruszenia,
                                      radości
                                            i
                                              dumy...

Jest i ona...
wyczekiwana, wytęskniona,
niepowtarzalna,
nasza
panująca nad wszystkimi
biało-czerwona
jedyna miłość
każdego Polaka-sportowca

 

W czerwcu ubiegłego roku gołdapska „Dwójka” uzyskała certyfikat Szkoła Młodych Patriotów. Znani jesteśmy w lokalnym środowisku z kreatywnych działań o charakterze patriotycznym. Te majowe były jednymi z  wielu.