Zapas środków ochrony osobistej

Urząd Miejski gromadzi zapas środków ochrony osobistej. To kolejny środek bezpieczeństwa podejmowany przez Gminę Gołdap w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Realizowany jest zakup m.in. maseczek ochronnych oraz jednorazowych rękawic. Dzienny raport Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (stan na 24/03) wskazuje, że w powiecie gołdapskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Rozwój sytuacji zależy od nas. W tym trudnym dla wszystkich czasie, stosujmy się do zaleceń, unikajmy niepotrzebnego ryzyka.