Ograniczenie działalności instytucji kultury zostaje przedłużone do odwołania.

Dom Kultury w Gołdapi, Kino Kultura, pracownie oraz świetlice wiejskiej w Grabowie, Kozakach

i Żelazkach będą zamknięte dla użytkowników do odwołania.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Izba Regionalna pn. ,,Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza" oraz Filia Biblioteki w Grabowie będą zamknięte dla użytkowników do odwołania.

Do odwołania zamknięte dla użytkowników będą obiekty sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

Przypominamy również, że zawieszone do odwołania są wszystkie wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane przez Gminę Gołdap i jej poszczególne jednostki organizacyjne.