Raport z konsultacji społecznych

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych w związku z przygotowaniami Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Botkuny na lata 2020-2022.