Urząd miejski w Gołdapi będzie zamknięty dla interesantów

KOMUNIKAT!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie Polski od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek)

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAPI BĘDZIE ZAMKNIĘTY DO ODWOŁANIA DLA INTERESANTÓW

Załatw sprawę zdalnie: napisz email, zadzwoń, skorzystaj z platform internetowych.

Urząd Miejski w Gołdapi realizuje swoje zadania,
urzędnicy wykonują swoje obowiązki na stanowiskach
w sprawach pilnych w celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
87 615 60 00.

Informujemy o możliwości złożenia korespondencji kierowanej do Urzędu w skrzynce umieszczonej przed wejściem do budynku Urzędu.

Korespondencję proszę składać w godzinach pracy Urzędu tj.:
poniedziałek 8:00 -16:00
wtorek – piątek 7:15 -15:15

Urząd Miejski w Gołdapi nie ponosi odpowiedzialności za korespondencję złożoną poza ww. godzinami pracy.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące dane kontaktowe do poszczególnych wydziałów i stanowisk:

Punkt Obsługi Mieszkańców 87 615 60 00, e-mail: pom@goldap.pl
Sekretariat 87 615 60 20, 668 552 337, e-mail: sekretariat@goldap.pl
Sekretarz Gminy 87 615 60 35, 668 538 904, e-mail: anna.rawinis@goldap.pl
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
e-mail: gzr@goldap.pl
87 615 60 60, 606 942 899
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Kierownik Wydziału 87 615 60 56, 694 484 953, e-mail: ewa.bogdanowicz-kordjak@goldap.pl
Ewidencja działalności gospodarczej, pomoc stypendialna 87 615 60 51
Oświata 87 615 60 51
Polityka Społeczna 87 615 60 34, 690 966 670
WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Kierownik Wydziału 87 615 60 55, 690 966 607, e-mail: fundusze@goldap.pl
WYDZIAŁ DS. ADMINISTRACYJNYCH
Kierownik Wydziału 87 615 60 50, 604 147 133, e-mail: roza.poplawska@goldap.pl
Biuro Rady Miejskiej 87 615 60 50
Kadry i Płace 87 615 60 49
Informatyk 87 615 60 66
WYDZIAŁ FINANSÓW I REALIZACJI BUDŻETU
Skarbnik 87 615 60 32, 784 071 218, e-mail: joanna.labanowska@goldap.pl
Finanse 87 615 60 31, 87 615 60 24
Podatki 87 615 60 26, 87 615 60 33, 87 615 60 65
Gospodarka odpadami komunalnymi 87 615 60 43
WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I NIERUCHOMOŚCI
Kierownik wydziału 87 615 60 40, e-mail: beata.kolakowska@goldap.pl
Architekt miejski 87 615 60 40
Ochrona środowiska i dzierżawa gruntów 87 615 60 23, 690 966 644
Sprzedaż nieruchomości 87 615 60 54
Użytkowanie wieczyste i mienie komunalne 87 615 60 41
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Kierownik wydziału 87 615 60 21, 694 484 956, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl
Gospodarka komunalna 87 615 60 52
Gospodarka mieszkaniowa 87 615 60 45
Inwestycje komunalne 87 615 60 61
RADCA PRAWNY
e-mail: barbara.wozniak@goldap.pl
e-mail: marcin.bogdan@goldap.pl
87 615 60 44
URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Wydziału 87 615 60 22, 600 872 240, e-mail: usc@goldap.pl
Ewidencja ludności 87 615 60 36
Dowody osobiste 87 615 60 37
STRAŻ MIEJSKA
e-mail: straz.miejska@goldap.pl
87 615 03 00, 87 615 60 27, 600 872 176
PROFILAKTYKA, PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I OCHRONY ZDROWIA
e-mail: jolanta.kabat@goldap.pl
570 750 099
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
e-mail: jolanta.sztabinska@goldap.pl
87 615 60 46

Zachęcamy do korzystania ze środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /919munh2tk/SkrytkaESP oraz platformę e-Obywatel https://obywatel.gov.pl/