Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi informuje