"Pierwszaki" z Piątki programują.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi po raz kolejny uczestniczyły w zajęciach komputerowych w Bibliotece Miejskiej. Zajęcia poświęcone były nauce programowania. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przechodzili przez kolejne etapy zadań. Podczas tych zajęć rozwijają swoją kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji. Za tydzień kolejna lekcja i nowe przygody z kodowaniem i programowaniem.
Wychowawca klasy I Anna Kołosza