Zaliczenie rozdziału "W Polsce Piastów i Jagiellonów"

Podczas lekcji historii klasie IV a Szkoły Podstawowej nr 1- zaliczenie rozdziału "W Polsce Piastów i Jagiellonów", towarzyszyły znane osoby. Zamiast sprawdzianu uczniowie mieli za zadanie wcielić się w wybraną postać z historii Polski i przybliżyć ją kolegom i koleżankom. Gościliśmy więc: Dąbrówkę, żonę księcia Mieszka I, cesarza Ottona III - uczestnika zjazdu gnieźnieńskiego, króla Kazimierza Wielkiego, Jadwigę Andegaweńską, rycerzy krzyżackich z Malborka oraz słynnego polskiego rycerza Zawiszę Czarnego.