XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

XVIII Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawny Agencja Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe - w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM. 
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. 
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. 
WAŻNE TERMINY: 
17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie 
29.05.2020 r. - zakończenie etapu regionalnego konkursu 
22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego 
29.06 -17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych 

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.