Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w SP 1

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
to coroczne święto ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Dzień Języka Ojczystego ma za zadanie podkreślić bogactwo różnorodności językowej świata a także zwrócić uwagę na liczbę języków zagrożonych i ginących.
21 lutego 2020r. po raz kolejny Szkoła Podstawowa nr 1 włączyła się aktywnie w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Podjęliśmy szereg działań mających na celu przypomnieć jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. W tym dniu na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka informująca o historii i znaczeniu Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, a uczniowie rozdawali ulotki promujące poprawną polszczyznę. Podczas lekcji języka polskiego i godzin do dyspozycji wychowawcy podjęliśmy dyskusję na temat potrzeby dbałości o poprawność językową wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych. Czytaliśmy ciekawostki dotyczące naszego narodowego języka oraz trudne wierszyki logopedyczne, tzw. łamańce językowe. Uzupełniając ortograficzne łamigłówki, przypomnieliśmy zasady pisowni. Efektem tych działań było wykonanie kwiatków ortograficznych, które ozdobiły korytarze szkolne i sale lekcyjne. Uczniowie mogli też wziąć udział w konkursie literackim na napisanie recepty dla tych, którzy nie chcą lub nie potrafią zrozumieć, że dbałość o język jest obowiązkiem.

Danuta Bartos i Agnieszka Wasilewska