Walentynki w SP w Grabowie

14 lutego był dla oddziałów przedszkolnych i klasy I w SP w Grabowie prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach i zajęciach związanych z walentynkami. Na koniec tego czerwonego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę i pysznego lizaka. Był to dzień miłych wrażeń i okazja do rozwijania kompetencji społecznych (rozwijamy je w ramach projektu ,,Przedszkolaki Gołdapi- lepsza przyszłość").