Bal czas zacząć...

12 lutego uczniowie oddziałów 0-III ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich wspólnie z wychowawcami bawili się przy pięknej muzyce w barwnych strojach. Rada Rodziców SP 5 ogłosiła konkurs na najoryginalniejszy strój karnawałowy, a następnie wyłoniła zwycięzców.
Zabawa trwała do późnego wieczora. Dzieci wspaniale się bawiły i z niecierpliwością czekają na kolejny bal.

Rada Rodziców SP 5