Podsumowanie projektu unijnego w SP 5

7 lutego młodzież SP 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi spotkała się, aby podsumować udział w projekcie związanym z ponadnarodową mobilnością uczniów „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”.
40 uczniów, którzy brali udział w wyjeździe na Węgry, chętnie dzieliło się wspomnieniami na temat architektury, kultury, języka i kuchni. Uczniowie entuzjastycznie przypominali sobie sytuacje, w których uczestniczyli, zarówno podczas zajęć w węgierskiej szkole, czy pobytu w termach. Wycieczka bardzo im się podobała i wpłynęła nie tylko na integrację, ale również na poszerzenie horyzontów.
Dzięki projektowi dofinansowanemu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 187 236 zł., gołdapska młodzież mogła zwiedzić część Europy.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr r 5 im. Noblistów Polskich serdecznie dziękują za możliwość uczestniczenia w tym projekcie.

Uczniowie SP 5