Obwieszczenie o zwołaniu zebrania mieszkańców celem wyboru Sołtysa Sołectwa Siedlisko