Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential activate space.

Fundacja British Council wraz z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński J. Szymańska, M. Widuch i partnerami zagranicznymi z Chorwacji: Grad Šibenik, Grad Komiža, Szkocji: Scotland's Regeneration Forum SURF oraz Włoch: INTBAU ITALIA, realizuje projekt pn. Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential  activate space.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

Projekt koncentruje się na zagadnieniu ożywiania centralnych przestrzeni miejskich/gminnych i kierowany jest do przedstawicieli miejscowości, które borykają się z problemem zamierania życia i aktywności społecznej w centralnych przestrzeniach publicznych kluczowych dla danej miejscowości.

W ramach projektu zorganizowane będą 5 dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji, Szkocji lub Włoch. Osoby, które wezmę udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje poprzez udział w Indywidualnej Mobilności Ponadnarodowej i odbyciu wizyty w formule job shadowingu (obserwacji uczestniczącej) u jednego z partnerów zagranicznych.

Partnerzy, u których realizowana będzie mobilność, posiadają szerokie doświadczenie zarówno z zakresu kreowania i wdrażania polityk publicznych, jak i szereg wypracowanych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarze ożywiania przestrzeni publicznych. Projekt zakłada udział 210 przedstawicieli spośród 3 sektorów, zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem polityk publicznych.

Strona projektu: http://www.cds.krakow.pl/uruchom_przestrzen