Gołdapscy strażacy posumowali rok 2019.

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w 2019 roku. W imieniu Burmistrza Gołdapi udział w niej wzięła Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap. Odprawę otworzył, a następnie dokonał podsumowania ubiegłego roku komendant powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik. Według statystyk rok 2019 pod względem zdarzeń był porównywalny do 2018. W ubiegłym roku odnotowano łącznie 512 zdarzeń (2018 - 513).