„Door - to - door” - nowy program PFRON

Dzień dobry,

Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone konsultacjom dokumentacji konkursowej na  dofinansowanie projektów grantowych, służących realizacji usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności (w tym dla osób z niepełnosprawnościami) oraz dostosowań architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, które odbędzie się 25 lutego br. w Olsztynie.

Więcej informacji o samym projekcie możecie Państwo znaleźć na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/projekty/projekty-ue/program-operacyjny-wiedza-edukacja-rozwoj/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door-oraz-poprawa-dostepnosci-architektonicznej-wielorodzinnych-budynkow-mieszkalnych/

Spotkanie jest bezpłatne i ma na celu zapoznanie JST z założeniami konkursu grantowego oraz rozmowy na temat ich kształtu.

AGENDA I ZAŁOŻENIA SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

Czas trwania spotkania: 9.30 – 14.30

Obszary, które będą poruszane na spotkaniu:

 1. Główne cele i założenia projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” oraz planowanego konkursu dla JST m.in.:
 2. podmioty uprawnione do składania wniosków,
 3. harmonogram konkursu,
 4. poziom dofinansowania,
 5. wymagania w zakresie wskaźników projektu,
 6. informacja o uzyskanych danych z przeprowadzonych badań, krótki opis istniejących modeli usług transportu.
 7. Dokumentacja konkursu grantowego – głównie założenia m.in.:
 8. omówienie wniosku o dofinansowanie/ instrukcji wypełniania wniosku, czy wytycznych/ sposobu przygotowania koncepcji organizacji usług,
 9. procedura oceny wniosków,
 10. wzór umowy, koszty kwalifikowane, koszty bezpośrednie i pośrednie,
 11. zasady i zakres sprawozdawania i rozliczania projektu.
 12. Standardy w zakresie usług door-to-door, standardy w zakresie dostosowań architektonicznych w budynkach wielorodzinnych m.in.:
 13. definicja usługi door-to-door i możliwych wariantów jej wykonywania,
 14. zakres regulaminu świadczenia usług door-to-door,
 15. sposób zamawiania usługi przez użytkownika.

Wszelkie informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
http://pfron.bluehill.pl/

Z uwagi na ograniczoną pulę miejsc prosimy o rejestrację już teraz.