Masz problem z kręgosłupem? Skorzystaj z darmowych badań i rehabilitacji!

Przypominamy o rekrutacji do projektu prozdrowotnego.

Masz problem z kręgosłupem? Skorzystaj z darmowych badań i rehabilitacji!

 

Burmistrz Gołdapi zaprasza mieszkańców gminy Gołdap, którzy borykają się
z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa, do udziału w projekcie ,,Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap”.

 

Głównym celem projektu jest zahamowanie lub ograniczenie skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Gołdap (42 kobiet, 78 mężczyzn), będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie do 31 lipca 2020 roku ,,Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017 – 2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu”.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

1. kwalifikacja do programu (badania wstępne i diagnoza 6h/os.),

2. działania terapeutyczne – rehabilitacja medyczna (5 h/ os.),

3. aktywizacja ruchowa (36 spotkań/ os.),

4. edukacja zdrowotna (6 spotkań).

 

Udział w projekcie mogą wziąć osoby zamieszkujące gminę Gołdap:

1. kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lat – w zakresie edukacji prozdrowotnej,

2. kobiety w wieku 50-59 lat i mężczyźni w wieku 50-64 lat – w zakresie badań diagnostycznych.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl oraz w punktach:

1. Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap – Punkt Obsługi Mieszkańców,

2. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko.

 

Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Projekt ,,Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdap” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020.

 

1. Realizator projektu: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

2. Partnerzy:

a) Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Łuczańska 1, 11-500 Giżycko,

b) Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi, ul. Słoneczna 7 b,
19-500 Gołdap.  

 

Wartość ogółem projektu: 413 560,00 zł, w tym dofinansowanie: 391 560,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi

(Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych – pokój 28)
– tel. 87 615 60 55.