OWES Ełk zaprasza do Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej

Dzień dobry,

 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku serdecznie zaprasza na trzecią edycję Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej.
 
Cykl sześciu dwudniowych szkoleń kierujemy do osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności i kompetencje liderskie oraz poszerzyć wiedzę o ekonomii społecznej, aby lepiej działać na rzecz swojej organizacji i społeczności lokalnej.

Do udziału w Szkole Liderów Ekonomii Społecznej zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego i węgorzewskiego.
 
Szczegółowy program oraz informacje o naborze znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://adelfi.pl/rusza-trzecia-edycja-szkoly-liderow-ekonomii-spolecznej!.html
 
Będę wdzięczna za rozpowszechnienie informacji o naborze do Szkoły Liderów ES wśród osób potencjalnie zainteresowanych udziałem oraz zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej.
 
W załączniku przesyłam treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami.
 
Pozdrawiam,
Paulina Muklewicz
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Małeckich 3/24, 19-300 Ełk
tel. 87 737 78 45