Pomagamy ptakom przetrwać zimę.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 z grupy 3-latków ,,A” wzięli udział
w niezwykle interesujących zajęciach na temat odpowiedzialnego dokarmiania ptaków w okresie zimowym. Na zajęcia została zaproszona p. Natalia Tokarska pracownik Nadleśnictwa Gołdap, która przeprowadziła pogadankę dotyczącą dokarmiania ptaków zimą. Pani leśnik poinformowała w jaki sposób dokarmiać ptaki, jakie gatunki możemy zobaczyć w karmnikach. Dzieci uczyły się rozpoznawania  gatunków ptaków najczęściej stołujących się w naszych karmnikach w Polsce, a także jaki rodzaj karmy należy im podawać, by pomóc przetrwać zimę i nie zaszkodzić ich brzuszkom.

Monika Jewdokimow