Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych