Nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap w 2020 roku zakończony!

Dziękujemy mieszkańcom za zgłoszone propozycje. W wyznaczonym terminie wpłynęło osiem wniosków - o trzy więcej w stosunku do roku ubiegłego. Zgłoszono sześć propozycji projektów do realizacji na terenie miejskim oraz dwie propozycje projektów do realizacji na terenie wiejskim. Obecnie rozpoczął się proces ich weryfikacji. Po zakończeniu weryfikacji Burmistrz Gołdapi opublikuje listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców  wraz z informacją o terminie i sposobach głosowania. Planowane jest również spotkanie projektodawców z mieszkańcami, o którym również poinformujemy.