Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działań w ramach profilaktyki uzależnień.

Do 10 stycznia 2020 można składać wnioski dotyczące działań profilaktycznych. Gmina Gołdap będzie dofinansowywać działania zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia. Szczególnie istotna jest kwestia pracy specjalistów "na ulicy", z młodzieżą która z różnych powodów nie otrzymuje wsparcia z innych źródeł.

Wszystkie dokumenty potrzebne do przystąpienia do naboru dostępne są pod

http://bip.goldap.pl/pl/1558/0/wnioski-i-ogloszenia.html