Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki

Burmistrz Gołdapi podpisał dziś umowę na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Somaniny - Łobody - Grygieliszki w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi - wykona dokumentację projektową oraz wszystkie niezbędne roboty budowlane. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2020 roku. Wartość podpisanej umowy to 1 491 150,00 zł.