IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera w Sp3

17.12.2019 odbył się kiermasz świąteczny w ramach akcji IX Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera.
Dziękujemy darczyńcom i kupującym za okazane serce w tak szczytnym celu.
Pieniążki zostaną wpłacone na konto Paczka dla Bohatera.

Serdecznie dziękujemy klasa IVA z wychowawcą.

Ewa Zaremba